ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง

69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์  

075-201500 ต่อ  6519

 

              0 88765 3775 

 โทรสาร   0 7521  5790

Trang Hospital Medical Education Center

69 Khok-Khan Rd. Thab-Thiang Muang Trang 92000

Tel. +6675-201500 # 6519

             

  +66 88765 3775 

 

 Fax. +66 7521 5790

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share